facebook instagram vimeo youtube

BENDROSIOS SĄLYGOS

 • Mes pasiliekame teisę atšaukti bet kokį užsakymą, kurį mums pateikiate. Tuo atveju, jei pakeisime užsakymą arba jį atšauksime, galime pabandyti jums apie tai pranešti susisiekdami su mums pateiktu el. paštu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų manymu, teikia pardavėjai, perpardavėjai ar platintojai.
 • Visi dalyviai dalyvauja užsiėmimuose ir renginiuose savo pačių atsakomybe, suprasdami, kad gali susidurti su didesne nei įprasta fizine veikla, ir prisiima atsakomybę už savo sveikatą.
 • KOLONIJOS mokytojai ir organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą, fizinius sužalojimus ar vertingus daiktus. Būkite visada atsargūs ir saugokite kitus.
 • Dalyviai registruodamiesi pateikia teisingą asmeninę informaciją ir į mūsų renginius patenka tik gavę patvirtinimo el. laišką. Registruodamiesi dalyviai sutinka, kad jų pateikta informacija gali būti naudojama įgyvendinant užsakytas paslaugas, o jų el. paštas gali būti naudojamas informacijai, susijusiai su užsakytomis paslaugomis, perduoti. Daugiau apie mūsų privatumo politiką – čia.
 • Dalyviai yra pasiryžę gerbti kitus dalyvius, mokytojus ir organizatorius, vengti konfliktų ir sukurti saugią draugišką erdvę visiems. Dalyviai, kurie nesutinka su mūsų saugios erdvės taisyklėmis, gali būti įspėti ir paprašyti palikti renginį neatlygintinai ir nebebus įleidžiami į būsimus renginius.
 • Visų šokių metu prašome dėvėti tik tinkamus batus.
 • Dalyviams draudžiama įrašinėti ar fotografuoti užsiėmimų metu, nebent mokytojai tai leidžia.
 • Renginys bus dokumentuojamas. Dalyvaudami renginiuose, dalyviai suteikia mums visas teises naudoti fotografuojant / filmuojant gautus vaizdus ir bet kokias vaizdų ir vaizdo įrašų reprodukcijas ar pritaikymus rinkodaros, viešinimo ar kitais tikslais. Tai gali apimti (bet neapsiriboti) teisę naudoti jas spausdintoje ir internetinėje reklamoje, socialinėje žiniasklaidoje, pranešimuose spaudai ir reklamose. Jei nenorite būti fotografuojami, praneškite mums.

ATŠAUKIMO POLITIKA

 • KOLONIJOS organizatoriai pasilieka teisę bet kuriuo metu atšaukti renginį. Tokiu atveju mes sumokėsime 100% kompensaciją.
 • Bilietai neperleidžiami: nei kitam asmeniui, nei į kitus metus.
 • Jei dalyvis nusprendžia atšaukti registraciją, dalis grąžintinos kainos priklauso nuo atšaukimo datos
 • Atlikus mokėjimą už virtualią COLONY winter dance summit | room edition, pinigai nebegrąžinami.
 • Dėl bet kokių klausimų rašykite mums info@dancecolony.lt

SAUGI ERDVĖ

Saugios erdvės, pasitikėjimo, prevencijos ir paramos gidas

KOLONIJOS komanda tiki, kad visi gali ir turėtų mėgautis šokiais ir kūrybingu judesiu. Mes labai vertiname gerą muziką, palaikančią bendruomenę ir šokėjus, kurie žino, kaip tinkamai linksmintis. Tai galioja visiems nariams, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, kūno sudėties, etninės kilmės ir išvaizdos, žmogiškas bendravimas ir lygybė yra neatskiriami nuo to, kas mes esame. KOLONIJOS pamokose ir renginiuose mes suburiame žmones ir suteikiame erdvę šių tikrų ir žmogiškų vertybių raiškai.

Mes sukūrėme savo saugios erdvės taisykles, siekdami įgyvendinti savo viziją, pripažindami, kad visi esame atsakingi už saugios aplinkos kūrimą ir visos visuomenės gerovę. Todėl šios gairės lydi mūsų veiksmus bet kokio įvykio metu:

 • Mes esame MALONŪS visiems ir GERBIAME visus žmones. Mes nepriekabiaujame ir neužsipuolame kitų žmonių. Mes nediskriminuojame pagal lytį, lyčių išraišką ar seksualinę orientaciją, rasę, religiją ar tautybę. Mes vertiname visus vienodai nepriklausomai nuo amžiaus, sugebėjimų, fizinės išvaizdos, gyvenimo būdo, šokių patirties ar šokio rolės.
 • Mes PRIIMAME visus ir kviečiame kitus šokti, nesipiktiname, jei asmeniškas kvietimas šokti buvo atmestas. Mes visi galime pasakyti “ne” be priežasties, tačiau išliekame mandagūs tai darydami, o jei pasižadame šokti vėliau, gerbiame ir išpildome šį pažadą.
 • Mes esame ATSAKINGI už savo ir kitų, esančių šalia, fizinį saugumą. Mes stengiamės atsargiai ir apdairiai elgtis šokių aikštelėje ir atsiprašome, jei netyčia užgauname kitą žmogų. Mes nesiūlome nepageidaujamų patarimų ar pamokymų šokių aikštelėje, neatliekame jokių pakėlimų ar triukų išskyrus pasirodymų ar “džiamų” (jam circle) metu. Jei mes vartojame alkoholį, tai darome atsakingai, o jei esame pakankamai neblaivūs, kad keltume pavojų sau ar kitiems, paliekame šokių aikštelę ir išsikeliame į barą arba namo.
 • Mes GERBIAME ir PRIPAŽĮSTAME, kad kitų asmeninės ribos gali būti ne tokios pačios kaip ir mūsų. Mes pilnai suvokiame, koks elgesys yra netinkamas, ir kokie veiksmai kai kuriems gali pasirodyti įžeidžiantys.
 • Mes SUPRANTAME, kad vadovaujantis šiomis išvardintomis gairėmis, visiems žmonėms užtikrinama geresnė patirtis ir kad dalyvavimas bet kokioje žodinėje, fizinėje ar seksualinėje prievartoje turės pasekmių.
 • Mes PASIŽADAME sąmoningai ir jautriai priimti bet kokius skundus ir imtis atitinkamų veiksmų visas detales išlaikant kiek įmanoma konfidencialiau.

Visos išvardintos gairės yra taikomos VISIEMS dalyvaujantiems KOLONIJOS veikloje, įskaitant personalo narius, savanorius, mokytojus, mokinius ir dalyvius.

Mes raginame visus, kurie patyrė arba buvo netinkamo elgesio liudininkai, apie tai pranešti organizatoriams. KOLONIJOS komanda yra pasiruošusi diskusijoms ir pasitikėjimui – prašome mums papasakoti apie savo rūpesčius, net mažus – mes esame čia Jums.

IŠSIŠOKIM!

PRIVATUMO POLITIKA

Mūsų privatumo politiką skaitykite čia.